Polityka Prywatności uwzględnia treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej przywoływane jako RODO;

Szanowni Państwo, korzystając z usług borylo.com, powierzają nam Państwo swoje informacje, a w tym dane osobowe. Poniżej chcielibyśmy Państwu przybliżyć, jakie dane osobowe zbieramy oraz jak zostaną one wykorzystane.

Zakres danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Są to przede wszystkim dane podane przez Państwa w formularzach: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Powyższe dane są niezbędne do kontaktu z Państwem.

Administrator danych

Administratorem danych jest Jacek Boryło, właściciel firmy: borylo.com Jacek Boryło wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów o numerze NIP: 792 230 82 82 ul. Szczytniańska 15, 37-500 Jarosław.

Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się poprzez maila: hello@borylo.com

Cel przetwarzania danych

Udostępnione przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiadania na Państwa zapytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda) – dane są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
 • przestrzegania obowiązku prawnego dotyczącego rachunkowości oraz w celu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dane są przechowywane przez czas określony przepisami prawa polskiego.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest firma borylo.com Jacek Boryło oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator. Podmiotom zewnętrznym mogą zostać przekazane Twoje dane. Podmiotami zewnętrznymi są:

 • Biuro księgowe;
 • Administrator Hostingu.

Twoje prawa

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych oraz żądania ich usunięcia (art. 7 ust. 3 RODO; art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

Realizacja wskazanych praw jest możliwa w każdym czasie, o ile przetwarzanie danych w określonym zakresie nie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości (art. 17 ust. 3 lit. b i lit. e RODO; art. 18 ust. 1 lit. c RODO).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zagwarantowania, że Dane Osobowe są przechowywane przez niego w sposób bezpieczny. Oznacza to, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania określonych zadań. Dane osobowe są chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

Ciasteczka

Każda witryna internetowa pozostawia po sobie ślad w pamięci Twojego komputera w postaci plików. Cookies potrzebne są do:

 • korzystania w pełni ze strony www.borylo.com;
 • identyfikacji Twojej osoby jako zalogowanej w Serwisie;
 • zapamiętania Twojego zamówienia oraz listy ulubionych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa;
 • poprawy użyteczności strony www;
 • zapamiętania specyficznych ustawień użytkownika.

Na stronie www.borylo.com stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies stałe, cookies sesyjne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie plików „cookies”, można dokonać zmiany w sposób trwały czy też związany z sesją w swojej przeglądarce.